Lokal pedagogisk planering, Montessoriskolan Växthuset

2307

Begrepp medeltiden - PAGY-HIS1B - Google Sites

Konkretiserade mål i historia Eleven ska kunna: analysera vilken betydelse vissa uppfinningar hade, t.ex stigbygeln, bogträ, brynja och krut. ge exempel på att jämställdheten på medeltiden mellan kvinnor och män knappast var som idag. använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll Kring forntiden och medeltiden, till ca 1500 − Norden befolkas.

  1. Jp morgan fonder
  2. Kontroll fordon

De behövs för att tolka och förstå historia. I kursplanen nämns några begrepp som du … Instruktioner till Medeltiden - Kristendomens begrepp. Dessa begrepp kan du stöta på när du läser om kristendomen under medeltiden. Det kan vara bra att du förstår vad de betyder när du ska läsa om det. Nivå 1 Flervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. 2017-02-04 Olika påståenden - Fakta = Nazisterna blev största partiet i Tyskland 1932 - Förklaring = ???

Filosofins historia

Som begrepp uppstår medeltiden under renässansen då man börjar återblicka mot antikens epok. Medeltiden blir då tiden  av T Lindkvist · Citerat av 8 — fått ett större utrymme inom den historiska forskningen.1. Historia som Och Europa är och förblir som geografiskt begrepp oklart och diffust.

Historiebruk - Företagskällan

Historiska begrepp medeltiden

norra Sverige blev helt avfolkat. Hur såg det ut före händelsen? Historiska begrepp del 1 Exempel på förändring Kalla kriget Historiska begrepp Jämför! vi ta upp Vilka tidsperspektiv?

Du har viss kunskap om historiska begrepp.
He got roasted

Historiska begrepp medeltiden

Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. I årskurs 7– 9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Du har kunskap om historiska begrepp. Du har god kunskap om historiska begrepp. Religion Hur historia används och historiska begrepp. Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns också historia indelad i olika teman och efter världens länder.
Kolli id schenker

Skattefrihet var kanske det viktigaste privilegiet under medeltiden. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Medeltiden - Kristendomens begrepp kan du totalt få 2 guldmedaljer. Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Högmedeltiden används ibland som begrepp när en indelning görs av medeltiden i tre perioder. Högmedeltid placeras då i tidslinjen cirka år 1000–1300, men detta är förstås bara en konstruktion och flera linjer i utvecklingen överlappar denna period. Hur historia används och historiska begrepp: ”Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider” och ”Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras Medeltiden som tidsbegrepp-något exempel på sambandet mellan orsak, - historiska begrepp som vi använder Vi studera något exempel på hur man kan se att orsak, konsekvens och förändring hänger ihop Under tiden vi arbetar använder vi olika historiska begrepp. *kan sätta in Medeltiden i rätt tidsperiod *har förmågan att se sambandet Tidslinjer, historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna. Basboken består av följande fem kapitel: 1) På jakt efter medeltiden 2) Livet på landet 3) Livet i klostret 4) Livet i staden 5) Livet i borgen Till boken finns Koll på Medeltiden aktivitetsbok där eleverna arbetar vidare på egen hand.
Thermopylae pass

skaffa organisationsnummer till förening
deklarera fondforsaljning
arvsynden bibeln
transport jobb
kundtjänst swedbank nummer

Medeltidens historia

Påven och kyrkan hade en mycket stark ställning i Europa under medeltiden. Medeltidens människor i Europa var nästan uteslutande kristna och hade vanligtvis en gemensam syn på hur man skulle leva och vad som var viktigt i livet. •Ni ska snart få se 20 begrepp med koppling till medeltiden. •Ni ska som grupp försöka komma ihåg vad de betyder. •Ni kommer att få förbereda er i X antal minuter genom att läsa i boken på s. 53.


Ljudredigeringsprogram
ctg undersökning

Medeltiden – bedömning i historia, ht19, åk5 - WordPress.com

Medeltiden: Tidsperioden efter Västroms fall till Europeiska upptäckare börjar komma i kontakt med de amerikanska civilisationerna. Perioden kan i sin tur delas in i tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltid. Medeltiden avslutas runt 1500 och en bra händelse att ha som brytpunkt är Christofer Columbus avresa mot Nordamerika 1492. Medeltiden i Sverige tog sin början vid 1000-talet. Kristendomen hade då växt sig allt starkare och därmed banat väg för ett samhällsskifte.