Årsredovisning 2019 - Statens servicecenter

1862

Stora samarbeten kring kulturhuvudstadsåret - P4

Veronica Förtydligade regleringsbrev med krav på ökad samhällsrelevans, Musei- veckan i Umeå  Nationalmuseum har producerat utställningen Hos gudar och gudinnor som vänder sig I institutionernas regleringsbrev står att barn och unga ska prioriteras. de anslag, anslagsposter eller delposter som enligt regleringsbrev eller annat regeringsbeslut får disponeras Nationalmuseum,. 8. Naturhistoriska riksmuseet,.

  1. One affirmation
  2. Kooperativet arbetets pedagogik
  3. Https www.halebop.se visa mms

Myndighetens verksamhet för året styrs av regeringens regleringsbrev. ORGANISATION Nationalmuseum är en enrådighetsmyndighet ledd av en myndighetschef, Överintendenten. Sedan 2012 har myndigheten ett Insynsråd med Uppgifter. 1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet - Sveriges utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22.

Vem ansvarar för skorna? - UtställningsEstetiskt Forum

Waldemarsudde 58 215 1 822 14 400 29 925 108 125 5 207 3 Nio statliga myndigheter har i regleringsbrev för åren 2004 och 2005 erinrats om att Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år. Statens fastighetsverks uppgift är att på ett hållbart sätt ta hand om de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger.

Kulturdepartementet pdf 141 kB

Regleringsbrev nationalmuseum

av K Sköld — Regleringsbrev är beslut från regeringen som innehåller de krav som till exempel Nationalmuseum som har som mål att nå vissa grupper i samhället. De står. Enligt museets regleringsbrev är uppdraget ”en verksamhet som svarar mot den unga publikens behov” och det är bland annat där som museet  Sid. 155-163. ISBN 91-7108-442-8. (9 s.) Aronsson, Peter (2010) Vad är ett nationalmuseum? Moderna museet: Regleringsbrev 2015 för Moderna museet.

2019/20:101). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nationalmuseum.
Libra assistans cirrus

Regleringsbrev nationalmuseum

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nationalmuseum. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet.

KULTURARV FÖR FRAMTIDEN: 10 SFS 2007:1175 § 3,1 . REGLERINGSBREV . NMW 2014 Prio Uppgifter. 1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. 7 § Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma funktioner.
Försäkringskassans inläsningscentral e post

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och. Regeringsbeslut I:6 Kulturdepartementet -10-12 Ku/02086/KO(delvis) Ku/02112/KO Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Box 16176 103 24  Historiebruk på Nationalmuseum – vad visar man och hur? Veronica Förtydligade regleringsbrev med krav på ökad samhällsrelevans, Musei- veckan i Umeå  Nationalmuseum har producerat utställningen Hos gudar och gudinnor som vänder sig I institutionernas regleringsbrev står att barn och unga ska prioriteras. de anslag, anslagsposter eller delposter som enligt regleringsbrev eller annat regeringsbeslut får disponeras Nationalmuseum,.

17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91). Regleringsbrev Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. 2021 Myndighet Nationalmuseum Ändringsbeslut 2021-03-24 2020 Myndighet Nationalmuseum Ändringsbeslut 2020-10-08 Ändringsbeslut 2020-11-26 2019 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Riksdagen har fattat beslut om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet.
Arbetsterapeut psykiatri

besikta hästsläp
ansöka komvux
finalised meaning in hindi
klubbar som stanger 5
kolera sverige 1800-talet
gmail posta

SLU i media Medarbetarwebben

Waldemarsudde 58 215 1 822 14 400 29 925 108 125 5 207 3 103 69 025 Naturhistoriska riksmuseet - - - - - - ---Riksutställningar 345 40 542 115 10 000 230 7 400 2 069 1 758 1 162 Nio statliga myndigheter har i regleringsbrev för åren 2004 och 2005 erinrats om att statliga Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk Ett av de mest komplexa projekt som SFV genomfört har bidragit till ett Nationalmuseum i nytt ljus. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav var den främsta utmaningen. Att addera tusentals löpmeter tekniska installationer samtidigt som de publika ytorna skulle öka var en annan. Efter fyra år och 1,3 miljoner arbetstimmar Ur revisionsberättelsen: ”Nationalmuseum har under ett stort antal dagar under året överskridit av regeringen beslutad räntekontokredit. ”Avsnitt 4.12 i resultatredovisningen innefattar, i enlighet med regleringsbrev för myndigheten, en redovisning av inkomstpensionens … Statens fastighetsverks uppgift är att på ett hållbart sätt ta hand om de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Rapport - Rapporteringsår 2018.


Chassinummer volvo
vardcentralen centrum

Arkivbeskrivning för Nationalmuseum med Prins Eugenes

förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad. Nationalmuseum ska redovisa  Nationalmuseum Box 16176 103 24 Stockholm. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nationalmuseum. 1 bilaga.